Google+

NASI CO., LTD
Bấc Trì

Tên sản phẩm:

Bấc Trì

Mã sản phẩm:

BAC TRI

Liên Hệ

0906.046.558
0904087298
135.vn
135.vn

Giới thiệu sản phẩm

 

Ứng dụng làm tim nến cây, nến cốc các loại

Có các loại bấc với kích cỡ như: 18, 24, 36, 42 (  chú thích: Bấc cỡ 18 là bấc có 18 sợi caton cuộn thành )

Thông số kỹ thuật

 

Sử dụng

 Ứng dụng làm tim nến cây, nến cốc các loại

Chỉ dẫn an toàn