Google+

NASI CO., LTD
Bấc Giấy

Tên sản phẩm:

Bấc Giấy

Mã sản phẩm:

BAC GIAY

Liên Hệ

0906.046.558
0904.087.298
135.vn
135.vn

Giới thiệu sản phẩm

Ứng dụng làm tim nến cây, nến cốc các loại

Có các loại bấc với kích cỡ như: 16, 18, 24 (  chú thích: Bấc cỡ 18 là bấc có 18 sợi caton cuộn thành )

Thông số kỹ thuật

 

Sử dụng

 Ứng dụng làm tim nến cây, nến cốc các loại

Chỉ dẫn an toàn